Skip to content

Werkwijze

We maken het niet moeilijk. Een eenvoudig te begrijpen zorgplan, altijd afgestemd op uw gezondheid en wensen.

Afspraak maken

Chiropractie is vrij toegankelijk. U kunt zich dus direct bij ons melden.

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak zal de chiropractor een uitgebreid gesprek met u hebben over de klachten en de verdere medische geschiedenis. Dit is belangrijk om een goede inschatting te maken van uw gezondheid. Daarna doen we een uitgebreid lichamelijk en neurologisch onderzoek. Hierbij staat het vinden van de blokkades in het lichaam centraal. Bij het volgende consult zal er een uitleg van de blokkades worden besproken en wordt ons opgestelde zorgtraject besproken. Hierna volgt de eerste correctie/behandeling en worden de benodigde afspraken gemaakt.

Tijdens de correcties

Het zorgplan vormt de basis van uw herstel. Voor een optimaal
resultaat evalueren we regelmatig en indien nodig kunnen we het zorgplan aanpassen. De duur van de correctie is afhankelijk van uw gezondheid en herstel.

Na de correcties

Als we na de acute fase gezamenlijk beslissen de frequentie van de
zorg te verlagen, verliezen we u niet uit het oog. De juiste adviezen kunnen ervoor zorgen dat uw gezondheid vooruit blijft gaan.

Bekijk onze bedrijfsvideo